Vietnam

TND Viet Nam
8FI, Room 812, Tòa nhà Vina Giày, 180-182 Đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Contact Person: Ms. Thuong Nguyen
Tel: (084) 983 808 877
Email: thuong.ntt@tnd-vn.com